HRVATSKI ASTRONAUTIČKI I RAKETNI SAVEZ
HARS.hr

21. Državno prvenstvo u raketnom modelarstvu FAI kategorija