HRVATSKI ASTRONAUTIČKI I RAKETNI SAVEZ
HARS.hr

22. Drž. prvenstvo u rak. modelarstvu FAI kategorije