HRVATSKI ASTRONAUTIČKI I RAKETNI SAVEZ
HARS.hr

Sinj – 20. Državno prvenstvo u raketnom modelarstvu